O projektu

Detaljnije o projektu "Snaga zajedništva"

Europski socijalni fond Operativni program
Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020."Zaželi" - Program zapošljavanja žena

Projekt: "Snaga zajedništva"


Nositelj projekta

  • partner u projektu

  • partner u projektu

  • partner u projektu

  • partner u projektu

  • partner u projektu

  • partner u projektu

O projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Ukupna vrijednost projekta

4.873.840,47 kn

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Iznos potpore Europske unije je 100%.

01

Kratki opis projekta

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena pa se tako uklapa u Strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj.

Navedeni projekt pridonosi ostvarenju tri glavna prioriteta Strategije: borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu; sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih, kao i smanjenja broja siromašnih i socijalno isključenih osoba; uspostava koordiniranog sustava potpore skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

02

Ciljevi projekta

Projektom ćemo nezaposlenim ženama, pripadnicama ranjivih skupina povećati mogućnost pristupa tržištu rada i njihovo zapošljavanje.

Specifični cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena, te povećanje razine kvalitete života i socijalne uključenosti krajnjih korisnika.

Završetkom obrazovanja i osposobljavanja, žene uključene u projekt steći će javnu ispravu o obrazovanju/osposobljenosti.

03

Projektne aktivnosti

Zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 24 mjeseca koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Kroz projekt će biti zaposleno 27 žena koje će pružati usluge za najmanje 108 krajnjih korisnika.

04

Tko su krajnji korisnici?

Krajnji korisnici su osobe starije životne dobi i osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu, između ostalog to mogu biti i osobe sa invaliditetom, osobe sa mentalnom retardacijom, kronični bolesnici neovisno o starosnoj dobi, a ista usluga im nije već osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora i u čijoj identifikaciji sudjeluje Centar za socijalnu skrb.

Svakom korisniku na mjesečnoj bazi pripada poklon paket potrepština za osobnu higijenu, te potrepština za održavanje higijene stambenog prostora u iznosu od 200,00 kn.

Kriteriji za odabir krajnjih korisnika u ovom programu ne ovise o imovinskom cenzusu odnosno o visini mirovine.

05

Razdoblje provedbe projekta

30 mjeseci, kolovoz 2018. godine – veljača 2021. godine

06

Kontakt osoba za više informacija

Možete nas kontaktirati na slijedeći način:

Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Šandrovac.

TOP