Događanja vezana uz projekt

POZIV za iskaz interesa starijih osoba i/ili osoba u nepovoljnom položaju i/ili osoba s invaliditetom sa područja Općine Šandrovac, Općine Severin i Općine Nova Rača za korištenje besplatne usluge potpore i podrške u okviru projekta „Snaga zajedništva“ Zaželi

Projekt „Snaga zajedništva“ financira se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.0239.

Ovim putem pozivaju se sve starije osobe i/ili osobe u nepovoljnom položaju i/ili osobe s invaliditetom u Općini Šandrovac, Općini Severin i Općini Nova Rača kojima su potrebne potpora i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, da ISKAŽU INTERES za korištenjem sljedećih oblika potpore i podrške:

OBLICI POTPORE I PODRŠKE:

  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
  • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
  • briga o higijeni,
  • pomoć u socijalnoj integraciji,
  • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava namirnica, lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
  • pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
  • pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima.


Navedene usluge se ne plaćaju, program je u cijelosti besplatan za korisnike.
Korisnici imaju pravo jednom mjesečno na besplatne higijenske pakete u vrijednosti 200,00 kuna.

TKO MOŽE BITI KORISNIK?
-starije osobe i/ili osobe u nepovoljnom položaju i/ili osobe s invaliditetom sa prebivalištem na području Općine Šandrovac, Općine Severin i Općine Nova Rača,
-da osobe nemaju mogućnost da im pomoć osiguraju roditelji, bračni drug i djeca ili drugi članovi obitelji ili da si istu osiguraju samostalno te da nemaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
- da im takva usluga već nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora te ne primaju doplatak za pomoć i njegu od Centra za socijalnu skrb,
- da nisu smješteni u domove za stare i nemoćne osobe.

KOME, KAKO I GDJE SE PRIJAVITI?
Zainteresirane osobe sa prebivalištem na području Općine Šandrovac prijavljuju se službenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, osobno ili na telefon 043/874128.

Zainteresirane osobe sa prebivalištem na području Općine Severin prijavljuju se službenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Severin, Severin 137, Severin, osobno ili na telefon 043/889010.

Zainteresirane osobe sa prebivalištem na području Općine Nova Rača prijavljuju se službenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova Rača, Trg Stjepana Radića 56, Nova Rača, osobno ili na telefon 043/886036.

Kontakt osoba za više informacija

Možete nas kontaktirati na slijedeći način:

Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Šandrovac.

TOP